Z ostatniej chwili   Nowości   Strona główna  
Menu
Biblioteka Centrum Badań Kosmicznych PAN | O zbiorach


  Biblioteka gromadzi zbiory książek i czasopism z następujących dziedzin:

  • Astronomia
  • Fizyka i technika kosmiczna
  • Geofizyka
  • Geodezja planetarna
  • Matematyka i informatyka

 • Wielkość zbiorów: 9700 vol.książek, 4600 vol. czasopism.

.


  SCHEMAT KLASYFIKACJI KSIĄŻEK w Bibliotece CBK PAN


  A. ASTRONOMIA

   0. Encyklopedie. Podręczniki ogólne
   1. Historia astronomii
   2. Kosmologia
   3. Układ Słoneczny. Planetologia
   4. Astronomia praktyczna. Astrometria
   5. Astronomia teoretyczna. Mechanika nieba. Wyznaczanie orbit
   6. Gwiazdy – budowa fizyczna
   7. Systemy gwiazdowe. Astronomia pozagalaktyczna
   8. Heliofizyka i fizyka plazmy międzyplanetarnej
   9. Fizyka materii międzygwiazdowej
   10. Radioastronomia
   11. Instrumenty astronomiczne. Techniki obserwacji
   12. Astrofizyka relatywistyczna i wysokich energii
   13. Astronomia gamma, rentgenowska, podczerwieni
   14. Astrobiologia
   15. Meteorytyka. Komety
   16. Metody matematyczne i numeryczne w astronomii. Zastosowanie informatyki w astronomii
   17. Kosmochemia
   18. Astrofizyka
   19. Pozasłoneczne układy planetarne


  B. BIBLIOTEKOZNAWSTO I INFORMACJA NAUKOWA


  FN. Filozofia nauki


  F. Fizyka

   0. Encyklopedie. Podręczniki ogólne
   1. Mechanika
   2. Fizyka ośrodków ciągłych
   3. Optyka, promieniowanie elektromagnetyczne
   4. Termodynamika. Fizyka statyczna
   5. Elektrodynamika
   6. Fizyka atomowa i spektroskopia
   7. Fizyka plazmy
   8. Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
   9. Promieniowanie kosmiczne
   10. Elektrotechnika. Elektronika
   11. Teoria względności
   12. Ogólna fizyka kosmiczna
   13. Fizyka matematyczna
   14. Chemia fizyczna
   15. Fizyka ciała stałego
   16. Teoria fraktali i chaosu
   17. Układy optoelektroniczne
   18. Synergetyka 19. Aerodynamika


  GD. GEODEZJA

   0.Encyklopedie. Podręczniki ogólne
   1. Geodezja wyższa
   2. Rachunek wyrównawczy. Metody opracowania obserwacji. Matematyczna geodezja
   3. Listy obserwacji SSZ
   4. Techniki obserwacji SSZ
   5. Wyznaczanie orbit SSZ
   6. Figura i potencjał Ziemi. Geodezja fizyczna
   7. Ruch obrotowy Ziemi
   8. Pływy skorupy ziemskiej i ruchy skorupy
   9. Selenodezja
   10. Fotogrametria i kartografia
   11. Systemy informacji przestrzennej
   12. Geodezja morska


  GF. Geofizyka

   0. Encyklopedie. Podręczniki ogólne
   1. Fizyka Ziemi
   2. Fizyka jonosfery, magnetosfery i atmosfery
   3. Geofizyka stosowana
   4. Aeronomia
   5. Hydrologia i oceanologia
   6. Meteorologia
   7. Geochemia
   8. Geografia fizyczna i ekologia


  I. Wydawnictwa informacyjne. Encyklopedie. Słowniki


  K. Inne badania kosmiczne

   0.Encyklopedie. Podręczniki ogólne
   1. Teledetekcja. Telemetria
   2. Technika rakietowa i balonowa
   3. Medycyna i biologia kosmiczna
   4. Automatyka i sterowanie
   5. Nawigacja satelitarna
   6. Inżynieria satelitarna
   7. Astronautyka
   8. Łączność satelitarna
   9. Zarządzanie badaniami kosmicznymi
   10. Robotyka i mechatronika
   11. Prawo kosmiczne


  M. Matematyka

   0. Encyklopedie. Podręczniki ogólne. Tablice
   1. Algebra
   2. Geometria
   3. Analiza matematyczna. Równania różniczkowe
   4. Metody numeryczne
   5. Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka matematyczna
   6. Analiza funkcjonalna
   7. Rachunek wektorowy i tensorowy
   8. Matematyka stosowana
   9. Analiza danych


  P. Przetwarzanie danych

   0.Encyklopedie. Podręczniki ogólne
   1. Elektroniczne maszyny cyfrowe
   2. Przekształcanie i konwersja danych
   3. Programy i programowanie. Systemy operacyjne


  TO. Technika ogólna© Michał Sawicki & Paweł Grochowalski
CBK, PAN © 2007