Z ostatniej chwili   Nowości   Strona główna  
Menu
Biblioteka Centrum Badań Kosmicznych PAN | Z ostatniej chwili


15 maja 2020

Poprawienie literówki (czeskiego błędu) w latach wydawania tytułu. Było 1995-1998, jest 1959-1998.

 • Physics and Chemistry of the Earth, Elsevier Science za lata 1959-1998
 • Tytuły przeniesione:

  Z działu ELSEVIER - ScienceDirect do działu OPEN ACCESS JOURNAL:

 • Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
 • Z działu SPRINGER do działu OPEN ACCESS JOURNAL:

 • Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica - za lata 1997-2012
 • Usunięte tytuły:

 • Space Technology
 • Computer Science - Research and Development
 • Dodane tytuły:

  W dziale FREE ACCESS JOURNAL:

 • The Journal of Space Technology and Science
 • W dziale SPRINGER:

 • Advanced Modeling and Simulation in Engineering Sciences
 • Astrophysical Bulletin
 • Computational Astrophysics and Cosmology Simulations, Data Analysis and Algorithms
 • Computational Particle Mechanics
 • General Relativity and Gravitation
 • Microgravity Science and Technology. An International Journal for Microgravity and Space Exploration Related Research
 • Mechanics of Advanced Materials and Modern Processes
 • 06 maja 2020

  Wprowadzenie sporych zmian w nawigacji strony.

 • Wirtualna Biblioteka ICM zmieniła nazwę na WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI
 • WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI zmieniła nazwę na WBN E-CZASOPISMA - PEŁEN WYKAZ ALFABETYCZNY DOSTĘPNYCH CZASOPISM
 • Usunięty został dział KLUVER i wybrane czasopisma wydawnictwa Kluver tj.
  • Foundations of Physics Letters
  • IIE Transactions
  • Plasmas and Polymers
  • Space Debris

 • Dział Science Direct został połączony z działem ELSEVIER i od teraz jest to dział ELSEVIER - ScienceDirect
 • Usunięto z wykazu czasopisma (brak dostępu) poniższe tytuły
  • Atmospheric Research
  • Computers & Geosciences
  • Earth Science Frontiers
  • Geochimica et Cosmochimica Acta
  • International Journal of Micrographics & Optical Technology
  • Nuclear Geophysics

 • Usunięto dział SPRINGERLINK/ONLINE i połączono go z działem SPRINGER, pozostawiając tylko nazwę SPRINGER
 • Poniższe czasopisma zostały przeniesione do działu SPRINGER:
 • Poprawione zostały linki dostępu do stron wydawców ELSEVIER (na ScienceDirect), SPRINGER (na LinkSpringer), AGU na (Wiley - AGU)
 • Dodane zostały tytuły:

  Zmiana wydawcy:

  Książka Tools of Radio Astronomy została dodana do działu Elektroniczne wersje książek

  05 stycznia 2020

  Zmiana dat dostępu do czasopism o rok w górę z 2019 na 2020 m.in. Nature, Science i innych

  03 stycznia 2019

  Zmiana dat dostępu do czasopism o rok w górę z 2018 na 2019 m.in. Nature, Science i innych

  24 lipca 2018

  Na podstronie DOSTĘP TESTOWY: została dodana baza czasospim IOPscience - ponad 70 tytułów czasopism z fizyki. Dostęp przewidziany jest do 10 pażdziernika 2018 r. Wykaz alfabetyczny czasopism można znaleźć pod linkiem:

  12 stycznia 2017

  Zostały wprowadzne liczne zmiany wynikające ze zmiany wydawcy lub serwera, na którym znajdują się czasopisma, m.in. dotyczy to czasopisma Acta Geophysica, które nie jest już publikowane przez portal DeGruyter, ale przez Springera.

  Czasopisma AMERICAN GEOPHYSICAL UNION (AGU), które dotychczas były kupowane przez CBK PAN w roku 2018 przeszły do licencji krajowej i znajdują się obecnie pod wydawcą WILEY-BLACKWELL. Aby było je łatwiej znaleźć, zostały wydzielone jako osoba kategoria.

  Na podstronie Linki w kategorii: KONSORCJUM AIP/APS:, została dodana nowa kategoria Czasopisma American Association of Physics Teachers, do której został przeniesiony tytuł American Journal of Physics

  17 maja 2017

  Na podstronie Linki w kategorii: PEŁNOPŁATNE BAZY I CZASOPISMA:, w podkategorii CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW dodany został nowy tytuł Metrologia

  13 grudnia 2016

  Na podstronie Linki w kategorii: LISTA FILADELFIJSKA / IMPACT FACTOR: zaktualizowane zostały tytuły czasopism naukowych uznawanych i punktowanych przez MNiSW. Opublikowany został wykaz czasopism naukowych na 2016 rok wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację w danym tytule. W części A znajduje się 11271 pozycji, w części B – 2209 pozycji, w części C zaś – 4111 pozycji.

  13 stycznia 2016

  Na podstronie Linki w kategorii: PEŁNOPŁATNE BAZY I CZASOPISMA: dodane została podkategoria KONSORCJUM OUP (Oxford University Press), w jej ramach nowe tytuły czasopism:

  2 września 2014

  Na podstronie Linki w kategorii: KSIĄŻKI ON-LINE (pełne wersje) został dodany nowy tytuł:

  25 lipca 2014

  Na podstronie Linki w kategorii: FREE ACCESS JOURNAL: dodane zostały nowe tytuły:

  Na podstronie Linki w kategorii: OPEN ACCESS JOURNAL: dodane zostały nowe tytuły:

  14 luty 2014

  Na podstronie Linki w kategorii: WBI - WIRTUALNA BIBLIOTEKA ICM:, podkategoria SPRINGER: dodane zostały nowe tytuły:

  30 grudnia 2013

  Na podstronie Linki w kategorii: LISTA FILADELFIJSKA / IMPACT FACTOR zostały uaktualnione do najnowszej wersji z dnia 17 grudnia 2013 wykazy czasopism naukowych.

  • Część A Wykazu Czasopism Naukowych - Czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w Bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach
  • Część B Wykazu Czasopism Naukowych - Czasopisma naukowe nie posiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach
  • Część C Wykazu Czasopism Naukowych - zawierające liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

  30 sierpnia 2013

  Na podstronie Linki w kategorii: BIBLIOTEKI CYFROWE dodane została Biblioteka cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii oraz dostępne w niej zbiory:

  27 sierpnia 2013

  Na podstronie Linki w kategorii: FREE ACCESS JOURNAL: dodane zostały nowe tytuły:

  18 lipca 2013

  Na podstronie Linki w kategorii: KSIĄŻKI ON-LINE (pełne wersje) dodane zostały dwa nowe tytuły:

  Na podstronie Linki w kategorii: WBI - WIRTUALNA BIBLIOTEKA ICM:, podkategoria SPRINGER: dodany został nowy tytuł:

  28 czerwca 2013

  Na podstronie Linki w kategorii: WBI - WIRTUALNA BIBLIOTEKA ICM:, podkategoria SPRINGER: dodany został nowy tytuł:

  26 siepnia 2011

  Na podstronie Linki w kategorii: BIBLIOTEKI CYFROWE: dodana została pozycja Federacja Bibliotek Cyfrowych, która obejmuje zbiory 77 polskich bibliotek cyfrowych miejskich i wojewódzkich, uczelnianych, instytutów badawczych, organizacji pozarządowych oraz innych organizacji, reprezentujących 217 instutycji. Łącznie zbiory te zawierają 730 429 publikacji z różnych dziedzin. I stale się powiększają. W najbliższym czasie planowane jest dodanie 22 698 nowych publikacji.

  Największy zbiór publikacji - niemal 138 tys. - ma Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. Kolejna jest e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego z ponad 64 tys. publikacji, a trzecia co do wielkości jest Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa. Ponad połowa spośród wszystkich zgromadzonych publikacji to czasopisma, prawie 15 proc. - gazety, a 4 proc. - książki.

  Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) jest etapem budowy sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce.
  Serwis FBC utrzymywany jest przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, a za jego rozwój odpowiada Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS.

  27 czerca 2011

  Na podstronie Linki w kategorii: DOSTĘP TESTOWY: dodana została elektroniczna biblioteka IEEE/IET Electronic Library (IEL), która zawiera pełen dostęp do poniższych kategorii od roku 1988 do dziś.

  Dostęp został wyznaczony na 2 tygodnie, zaczyna się dziś, tj. od 27 czerwca i trwa do 10 lipca 2011. włącznie. Z dostępu do czasopism może korzystać jednocześnie 15 użytkowników.

  21 kwietnia 2011

  Na podstronie Linki w kategorii: FREE ACCESS JOURNAL dodane zostały 4 tytuły czasopism wydawanych przez ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY
  Czasopisma dostęne są na stronie Wiley Onlin Library jako wybrane zeszyty. Dostęność tytułu do wolnego przeglądania pełnych wersji można stwierdzić poprzez obecność symbolu otwartej kłódki.

  20 kwietnia 2011

  Na podstronie Linki w kategorii: FREE ACCESS JOURNAL dodanych zostało łącznie 42 tytuły czasopism wydawanych przez Cambridge University Press z poszczególnych dziedzin tj. Computer Science, Earth & Atmospheric Science,Engineering, Materials Research, Mathematics i Physical Science.
  Czasopisma dostępne są na ogół za lata 2009-2011.

  19 kwietnia 2011

  Na podstronie Linki w kategorii: FREE ACCESS JOURNAL dodany został link do:

  Journal of Plasma Physics wydawany jest przez Cambridge University Press. Publikowane są w nim artykuły naukowe z fizyki plazmy, zarówno teoretycznej jak i eksperymentalnej oraz z jej zastosowań. Podstawowe zagadnienia obejmują podstawowe fizyki plazmy, jonizacji, teoria kinetyczna, orbity cząstki, stochastyczne dynamiki, propagacji fal, solitony, stabilności, fale uderzeniowe, transport, ogrzewanie i diagnostyki. Zastosowania obejmują fusion, plazmy laboratoryjnych i urządzeń komunikacyjnych, plazmy laserowej, technologicznych plazmy, fizyki kosmicznej, i astrofizyki. Czasopismo ukazuje się od 1967 roku, ale CBK PAN ma dostęp do numerów z lat 2009-2011

  12 stycznia 2011

  Na podstronie Linki w kategorii: Open ACCESS JOURNAL dodany został link do:

  CAPjournal czyli Communicating Astronomy with the Public Journal, jest bezpłatnym czasopismem, wydawanym w formie papierowej i online przez IAU DIVISION XII Commission 55 Communicating Astronomy with the Public i służy upowszechnianiu wiedzy astronomicznej społeczeństwu oraz komunikacji między naukowcami zajmującymi się szeroko rozumianymi badaniami astronomicznymi. Tytuł sponsorowany jest m.in. przez ESA

  07 stycznia 2011

  Na podstronie Linki w kategorii: STRONY POLECANE: dodany został link do:

  "Science in School" jest bezpłatnym czasopismem, przeznaczonym dla nauczycieli i popularyzatorów nauki, wydawanym w języku angielskim (część artykułów jest tłumaczona na 28 różnych języków europejskich, w tym na język polski). Pierwszy numer tego periodyku ukazał się w 2006 roku. Obecny 17 już numer "Science in School", nosi oznaczenie "Zima 2010".

  17 grudnia 2010

  16 grudnia 2010 ruszył projekt „Planet Hunters”. To najnowszy program badawczy portalu nauki obywatelskiej Zooniverse. Ochotnicy pomogą astronomom wyłuskać interesujące ich obiekty z masy danych, jakie dostarczyła sonda Kepler, od 2009 roku poszukująca planet obiegających odległe gwiazdy.

  W związku z tym na podstronie Linki w kategorii: STRONY POLECANE: dodany został link do:

  • Planet Hunters
  • - dla osób, które chciałyby wziąć udział w polowaniach na nowe planety

  16 grudnia 2010

  Na podstronie Linki w kategorii: Open ACCESS JOURNAL dodane zostały następujące tytuły:

  Na podstronie Linki w kategorii: WIRTUALNA BIBLIOTEKA ICM dodane zostało czasopismo wydawane przez Elsevira:

  14 grudnia 2010

  Na podstronie Linki w kategorii: Open ACCESS JOURNAL dodany został tytuł: Advances in Polar Upper Atmosphere Research wydawany przez Japan National Institute of Polar Research pod red. Ms Nobuko Takahama. Wolny dostęp obejmuje lata 1999-2006 czyli voluminy od 13 do 20.

  30 listopada 2010

  Na podstronie Linki w kategorii: FREE ACCESS JOURNAL dodany został tytuł: Science and Engineering Ethics - Online First™ - Volume 1/1995 - Volume 16/2010

  29 października 2010

  Na podstronie Linki w kategorii: OPEN ACCESS JOURNAL dodany został tytuł: PROXIMA - biuletyn obserwatorów gwiazd zmiennych.

  PROXIMA ukazuje się od lipca 2010 roku. W skład zespołu redakcyjnego biuletynu wchodzą: Krzysztof Kida, Bogdan Kubiak, Marian Legutko i Stanisław Świerczyński.

  Wydawcą biuletynu jest Astronomica.pl. Informacje o czasopiśmie oraz kolejne jego numery można znaleźć pod adresem www.astronomica.pl/proxima.html

  28 października 2010

  Na podstronie Linki w kategorii: OPEN ACCESS JOURNAL dodany został tytuł: Journal of Cosmology, w którym publikowane są artykuły z kosmologii, astronomii, astrobiologi, nauki o Ziemi i o innych planetach Układu Słonecznego.

  Journal of Cosmology ukazuje się od września 2010 roku prawie co miesiąc. Do tej pory ukazało się 10 tematycznych numerów. Każdy numer zajmuje się innym tematem.

  23 września 2010

  Na podstronie Linki w kategorii: DOSTĘP TESTOWY: dodany został trial do czasopism IOPscience. Mogą Państwo przeglądać wszystkie zgromadzone w tej kolekcji tytuły do 31 paździenika 2010.

  01 września 2010

  Na podstronie Linki w kategorii: WBN - WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI dodane zostały tytuły czasopism wchodzące od 1 września 2010 w skład ogólnokrajowych licencji akademickich. Są to Nature oraz Science.

  Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010, w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd.), a roczniki od 2010 będą archiwizowane na serwerze krajowym.

  Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.

  Oba tytuły zostały także dodane do alfabetycznego wykazu czasopism CZASOPISMA A-Z

  24 sierpnia 2010

  Na podstronie Linki w kategorii: FREE ACCESS JOURNAL dodane zostały tytuły wydawane przez Netherlands Geodetic Commision. Z powodów finansowych NCG zrezygnowało z wydawania wersji drukowanych. W najbliższym czasie będzie można pobrac pełne wersje artykułów w pdf., prawdodpdobnie juz od II kwartału 2010 roku.

  20 sierpnia 2010

  Na podstronie Linki w kategorii: SERWISY GRUPUJĄCE NAUKOWCÓW dodany został serwis:

  • Platforma ResearchGATE
  • - darmowy serwis prezentujący litereaturę naukową i pracowników nauki, obejmujący ponad 400.000 naukowców ze 190 państw Więcej nt. serwisu możńa znaleźć na podstronie Wiadomości

  18 sierpnia 2010

  Na podstronie Linki w dziale KSIĄŻKI ON-LINE (pełne wersje) dodany została nowy link do strony SpringerLink Elektroniczne wersje książek

  W ramacj licencji otrzymaliśmy dostęp do archiwów serii książkowych, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008 oraz pełną kolekcję 3009 książek elektronicznych wydanych przez Springera w roku 2005

  Ponadto na stronie SpringerLink można przeglądać także 1862 bieżących czasopism Springera, w tym ok. 1130 tytułów czasopism z rocznikami archiwalnymi od 1997 roku, które były objęte wcześniejszą licencją konsorcyjną, oraz dodatkowe 735 tytułów nowo wydanych albo przejętych przez Springera od innych wydawców w kilku ostatnich latach.

  22 kwietnia 2010

  Na podstronie Linki w dziale Open Access, w poddziale COPERNICUS PUBLICATIONS dodane zostały 2 nowe tytuły czasopism.

  1. History of Geo- and Space Sciences (HGSS)
  2. The Cryosphere (TC) & Discussions (TCD)

  15 kwietnia 2010b

  Na podstronie Linki w dziale STRONY POLECANE: dodany została nowy link do strony The Virtual Telescope

  Międzynarodowa organizacja Astronomowie bez Granic ogłosiła kwiecień światowym miesiącem astronomii. Jedną z instytucji, która włączyła się w obchody jest Obserwatorium Astronomiczne Bellatrix we Włoszech, które udostępnia w tym czasie za darmo swoje teleskopy do wirtualnych obserwacji.

  15 kwietnia 2010a

  Na podstronie Linki w dziale Open Access dodana została nowy tytuł czasopisma Cyrqlarz
  Tytuł został także dołaczony do alfabetycznego wykazu czasopism w zakładce Czasopisma A-Z.

  Czasopismo Cyrqlarz jest wydawane przez Pracownię Komet i Meteorów, najpierw w formie comiesięcznego biuletynu, a od numeru 157 jako 2-miesięcznik. Przedstawia wyczerpująco problematykę: astronomii meteorowej, małych ciał Układu Słonecznego w tym komet i obiektów typu Near Earth Objects (NEO).

  22 marca 2010

  Na podstronie Linki w zakładce ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI ON-LINE dodana została:

  24 lutego 2010

  Na podstronie Linki w zakładce DOSTĘP TESTOWY dodana została baza Optics InfoBase, wydawana przez The Optical Society of America (OSA). Dostęp do bazy będzie aktywny przez 60 dni, do 23 kwietnia 2010. W ramach bazy Optics InfoBase otrzymaliśmy dostęp do następujących tytułów:

  OSA Journals

  • J. Opt. Soc. Am. A
  • J. Opt. Soc. Am. B
  • Applied Optics
  • Optics Letters
  • Optics Express
  • Adv. Opt. Photon.
  • J. Opt. Netw. (2002-2009)
  • J. Opt. Soc. Am. (1917-1983)
  • Virtual J. Biomed. Opt.
  • Optics & Photonics News
  • Optics News (1975-1989)
  • Spotlight on Optics
  Partnered Journals
  • J. Opt. Commun. Netw.
  • J. Lightwave Technol.
  • J. Opt. Technol.
  • J. Display Technol.
  • Chinese Optics Letters
  • Applied Spectroscopy
  • J. Opt. Soc. Korea (New!)
  OSA Conferences
  • Conference Papers

  ToC Categories
  • Recent ToC Categories (Beta)

  23 lutego 2010

  Na podstronie Linki w zakładce ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI ON-LINE dodane zostały encyklopedie i słowniki internetowe. Poniżej ich wykaz

  ENCYKLOPEDIE ON-LINE:

  1. Electric Library - Encyclopedia.com
  2. Encyclopedia Britannica
  3. Encyklopedia PWN
  4. International Financial Encyclopedia
  5. The biography.com
  6. The Internet Encyclopedia of Science
  7. Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna

  SŁOWNIKI ON-LINE:

  1. A WEB of On-line Dictionaries
  2. English Dictionary
  3. Google Translate
  4. Ling.pl
  5. Mały słownik Angielsko-Polski
  6. Portal Wiedzy Onet - Słowniki
  7. Roget's Thesaurus
  8. Słownik Martindale'a
  9. Słownik Webstera

  19 lutego 2010

  Na podstronie Linki w kategorii WYSZUKIWARKI KSIĄŻEK I CZASOPISM: dodana została wyszukiwarka książek:

  17 lutego 2010

  Na podstronie Linki w kategorii WYSZUKIWARKI KSIĄŻEK I CZASOPISM: dodane zostały wyszukiwarki czasopism:

  15 lutego 2010 b

  Na podstronie Linki w zakładce CZASOPISMA od A do Z wprowadziłem kilka zmian, które - mam nadzieję - ułatwią i uprzyjemnią wyszukiwanie potrzebnych tytułów.

  Do wartych uwagi zmian należą:

  1. zamiana czarnej kropki przy tytułach na przezroczystą - jest czytelniej i uwaga skupia sie na tytule oraz trybie dostępu do niego, a nie na kropce;
  2. dodanie interaktywnego alfabetu na górze strony; kliknięcie na literkę automatycznie przenosi nas do wybranej części alfabetu - pozwala to na szybsze odnalezienie poszukiwanych czasopism;
  3. dodanie kategorii WBN czyli Wirtualna Biblioteka Nauki - daje nam to dostęp do pełnych wersji artykułów, niestety tylko z komputerów w CBK PAN.

  15 lutego 2010 a

  Na podstronie Linki w kategorii Wirtualna Biblioteka zostały dodane linki do 180 czasopism następujących wydawców:

  Elsevier:

  1. Acta Astronautica
  2. Advanced Engineering Informatics
  3. Advances in Engineering Software
  4. Advances in Mathematics
  5. AEUE - International Journal of Electronics and Communications
  6. Aircraft Design
  7. Annales de l'Insitut Henri Poincare (A) Theoretical Physics
  8. Annals of Physics
  9. Annual Review in Automatic Programming
  10. Annual Reviews in Control
  11. Applied Surface Science
  12. Artificial Intelligence
  13. Artificial Intelligence in Engineering
  14. Astroparticle Physics
  15. Atmospheric Environment
  16. Atmospheric Research
  17. Atmospheric Science Letters
  18. Automatica
  19. Automation in Construction
  20. Chinese Astronomy and Astrophysics
  21. Coastal Engineering
  22. Computational Materials Science
  23. Computers and Geosciences
  24. Comptes rendus - Mecanique
  25. Comptes Rendus de l'Academie des Sciences Series IIB Mechanics
  26. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
  27. Computers and Electrical Engineering
  28. Computers and Geotechnics
  29. Control Engineering Practice
  30. Current Applied Physics
  31. Dynamics of Atmospheres and Oceans
  32. Engineering Applications of Artificial Intelligence
  33. Engineering Structures
  34. European Journal of Mechanics / A Solids
  35. European Journal of Mechanics / B Fluids
  36. Information and Software Technology
  37. Information Sciences
  38. Infrared Physics and Technology
  39. Intelligent Data Analysis
  40. Interacting with Computers
  41. International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation
  42. International Journal of Engineering Science
  43. International Journal of Impact Engineering
  44. International Journal of Mechanical Sciences
  45. International Journal of Micrographics & Optical Technology
  46. Journal of Applied Geophysics
  47. Journal of Applied Mathematics and Mechanics
  48. Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics
  49. Journal of Computational Physics
  50. Journal of Engineering and Technology Management
  51. Journal of Geodynamics
  52. Journal of Geometry and Physics
  53. Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  54. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics
  55. Journal of Systems Architecture
  56. Journal of the Mechanics and Physics of Solids
  57. Materials Science & Engineering A
  58. Materials Science & Engineering B
  59. Materials Science & Engineering C
  60. Mechanics Research Communications
  61. Microelectronic Engineering
  62. Microelectronics Journal
  63. Microelectronics Reliability
  64. Microprocessors and Microsystems
  65. Nuclear Geophysics
  66. Ocean and Coastal Management
  67. Plasmas & Ions
  68. Probabilistic Engineering Mechanics
  69. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
  70. Progress in Aerospace Sciences
  71. Quaternary Science Reviews
  72. Reliability Engineering and System Safety
  73. Robotics and Autonomous Systems
  74. Robotics and Computer Integrated Manufacturing
  75. Science and Technology of Advanced Materials
  76. Science of Computer Programming
  77. Sensors & Actuators: A. Physical
  78. Signal Processing
  79. Signal Processing: Image Communication
  80. Space Technology
  81. The Journal of Systems & Software
  82. Vistas in Astronomy
  83. Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web

  Kluwer

  1. Foundations of Physics Letters
  2. Plasmas and Polymers
  3. Space Debris


  Springer

  1. Acta Geophysica
  2. Acta Informatica
  3. Acta Mechanica
  4. Acta Mechanica Sinica
  5. Acta Mechanica Solida Sinica
  6. Advances in Atmospheric Sciences
  7. AI & SOCIETY
  8. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence
  9. Applied Geophysics
  10. Applied Intelligence
  11. Applied Physics A: Materials Science & Processing
  12. Applied Physics B: Lasers and Optics
  13. Artificial Intelligence and Law
  14. Artificial Intelligence Review
  15. Artificial Life and Robotics
  16. Automated Software Engineering
  17. Automation and Remote Control
  18. Autonomous Robots
  19. Central European Journal of Physics
  20. Computational Geosciences
  21. Computational Mechanics
  22. Computer Science - Research and Development
  23. Computing and Visualization in Science
  24. Cybernetics and Systems Analysis
  25. Design Automation for Embedded Systems
  26. Electronic Commerce Research
  27. Empirical Software Engineering
  28. Engineering with Computers
  29. The European Physical Journal D
  30. The European Physical Journal E
  31. The European Physical Journal Special Topics
  32. Experimental Mechanics
  33. Formal Methods in System Design
  34. Foundations of Physics
  35. Foundations of Science
  36. Frontiers of Electrical and Electronic Engineering in China
  37. Frontiers of Mechanical Engineering in China
  38. Frontiers of Physics in China
  39. Geotechnical and Geological Engineering
  40. Glass Physics and Chemistry
  41. Information Technology and Management
  42. Innovations in Systems and Software Engineering
  43. Instruments and Experimental Techniques
  44. International Journal of Earth Sciences
  45. International Journal of Infrared and Millimeter Waves
  46. International Journal of Mechanics and Materials in Design
  47. International Journal of Theoretical Physics
  48. Journal of Applied Mechanics and Technical Physics
  49. Journal of Astrophysics and Astronomy
  50. Journal of Computational Electronics
  51. Journal of Computer Science and Technology
  52. Journal of Earth Sy stem Science
  53. Journal of Electronics (China)
  54. Journal of Electronic Materials
  55. Journal of Electronic Testing
  56. Journal of Engineering Physics and Thermophysics
  57. Journal of Geodesy
  58. Journal of Grid Computing
  59. Journal of Intelligent and Robotic Systems
  60. Journal of Low Temperature Physics
  61. Journal of Materials Science: Materials in Electronics
  62. Journal of Nonlinear Science
  63. Journal of Optical and Fiber Communications Reports
  64. Journal of Optimization Theory and Applications
  65. Journal of Scientific Computing
  66. Letters in Mathematical Physics
  67. Materials Research Innovations
  68. Meccanica
  69. Meteorology and Atmospheric Physics
  70. Moscow University Physics Bulletin
  71. Physics in Perspective
  72. Plasma Chemistry and Plasma Processing
  73. Problems of Information Transmission
  74. Programming and Computer Software
  75. Radioelectronics and Communications Systems
  76. Radiophysics and Quantum Electronics
  77. Research in Engineering Design
  78. Resonance
  79. Russian Electrical Engineering
  80. Russian Engineering Research
  81. Russian Microelectronics
  82. Russian Physics Journal
  83. Science in China Series D: Earth Sciences
  84. Science in China Series E: Technological Sciences
  85. Science in China Series F: Information Sciences
  86. Science in China Series G: Physics, Mechanics and Astronomy
  87. Shock Waves
  88. Solar Physics
  89. Solar System Research
  90. Space Science Reviews
  91. Structural and Multidisciplinary Optimization
  92. Structural Optimization
  93. Studia Geophysica et Geodaetica
  94. Swiss Journal of Geosciences
  95. Theoretical and Mathematical Physics
  96. Visual Geosciences
  97. World Wide Web
  98. Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik

  Te same tytuły zostały dodane do zakładki Czasopisma od A do Z

  5 stycznia 2010

  Na podstronie Linki w kategorii OPEN ACCESS JOURNAL zostane dodane linki do czasopism wydawanych przez SWEDISH INSTITUTE OF SPACE PHYSICS:

  Te same tytuły zostały dodane do zakładki Czasopisma od A do Z

  29 grudnia 2009

  Na podstronie Linki w kategorii CZASOPISMA ON-LINE dodany został odnośnik do następującego czasopisma wydawanego przez Springer'a (pełen dostęp): Surveys in Geophysics

  Także alfabetyczny wykaz czasopism - Czasopisma od A do Z został uzupełniony o ten tytuł

  28 grudnia 2009 (b)

  Na podstronie Linki w kategorii CZASOPISMA ON-LINE zostały dodane odnośniki do 10 tytułów czasopism wydawanych przez Springer'a, do których mamy pełen dostęp :

  1. Bulletin of Earthquake Engineering
  2. Bulletin of Engineering Geology and the Environment
  3. Bulletin of the Crimean Astrophysical Observatory
  4. Bulletin of the Lebedev Physics Institute
  5. Bulletin of the Russian Academy of Sciences
  6. KSCE Journal of Civil Engineering
  7. Ukrainian Mathematical Journal
  8. Wave Motion
  9. World Patent Information
  10. Zeitschrift für Physik C: Particles and Fields

  28 grudnia 2009 (a)

  Na podstronie Linki w kategorii CZASOPISMA ON-LINE zostały dodane odnośniki do 8 tytułów czasopism z optyki wydawanych przez Elsevier oraz 9 tytułów wydawanych przez Springer'a, do których mamy pełen dostęp :

  Elsevier

  1. Optical Fiber Technology
  2. Optical Materials
  3. Optical Switching and Networking
  4. Optics and Laser Technology
  5. Optics and Lasers in Engineering
  6. Optics Communications
  7. Optik - International Journal for Light and Electron Optics
  8. Optometry - Journal of the American Optometric Association

  Springer

  1. Optical and Quantum Electronics
  2. Optical Memory and Neural Networks
  3. Optical Networks Magazine
  4. Optical Review
  5. Optimization Letters
  6. Optimization and Engineering
  7. Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing
  8. Optoelectronics Letters
  9. Opto-Electronics Review

  14 grudnia 2009

  Dostęp do bazy InCites został przedłużony do końca lutego 2010. Na początku lutego baza ma zostać uzupełniona o informacje nt. "produkcji" publikacji przez PAN, w tym takze przez CBK PAN. Po uzupełnieniu bazy danych będzie można robic pełne zestawienia zmian liczby publikowanych i cytowanych prac naszych pracowników.

  16 października 2009

  W ramach podstrony Linki w kategorii WIRTUALNA BIBLIOTEKA ICM czasopisma Elsevier dodane zostały (na życzenie naszych pracowników) dwa tytuły:

  30 września 2009

  W ramach podstrony Przegląd Prasy w kategorii Wykaz źródeł A-Z nastąpiła zmiana prezentacji strony.
  Aby ułatwić wyszukiwanie czasopism i portali internetowych oraz dostosować je do metodyki wyszukiwania wiadomości (najpierw w języku polskim, później pozostałe), wszystkie czasopisma, zestawione w układzie alfabetycznym, podzielone zostały na dwie grupy: Czasopisma i portale internetowe polskojęzyczne i Czasopisma i portale internetowe angielskojęzyczne.

  Ponadto do wykazu źródeł zostały dodane następujące tytuły: 1. Newsweek.pl, 2. Świat Nauki, 3. Wiedza i Życie, 4. Wprost, 5. Astrium EADS oraz 6. Newsweek.com.

  29 września 2009

  Na podstronie Linki w kategorii CZASOPISMA ON-LINE została dodana nowa kategoria: Lista filadelfijska.

  Na podstronie Linki w kategorii CZASOPISMA ON-LINE został dodany następujący tytuł wydawany przez Springera: Physics of Wave Phenomena (lata 2007-2009)

  Na podstronie Linki w kategorii FREE ACCESS JOURNAL został dodany Lunar and Planetary Institute, który wydaje: Contribution Series (lata 2003-2009 - pełny dostęp do części artykułów)

  23 września 2009 (c)

  Na podstronie Linki w kategorii CZASOPISMA ON-LINE zostały dodane odnośniki do 25 tytułów czasopism (pełne wersje artykułów za lata 1995-2009) wydawanych przez Elsevier, do których mamy dostęp :

  1. Earth and Planetary Science Letters, 2. Earth Science Reviews, 3. Geochimica et Cosmochimica Acta, 4. Geoforum 5. Global and Planetary Change, 6. Journal of Geodynamics, 7. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 8. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, B, 9. Nuclear Physics, Section A , 10. Nuclear Physics, Section B , 11. Nuclear Physics B (Proceedings Supplements), 12. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 13. Physica B: Physics of Condensed Matter, 14. Physica C: Superconductivity and its applications, 15. Physica D: Nonlinear Phenomena, 16. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 17. Physics and Chemistry of the Earth, Elsevier Science za lata 1995-1998, 18. Physics and Chemistry of the Earth, Part A: Solid Earth and Geodesy za lata 1999-2001, 19. Physics and Chemistry of the Earth, Part B: Hydrology, Oceans and Atmosphere za lata 1999-2001, 20. Physics and Chemistry of the Earth, Part C: Solar, Terrestrial & Planetary Science za lata 1999-2001, 21. Physics and Chemistry of the Earth za lata 2002-2009, 22. Physics Letters A, 23. Physics Letters B, 24. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 25. Sedimentary Geology

  23 września 2009 (b)

  Na podstronie Linki w kategorii FREE ACCESS JOURNAL został dodany link do czasopisma: Earth, Planets and Space wydawanego przez The Society of Geomagnetism and Earth, Planetary and Space Sciences, The Seismological Society of Japan, The Volcanological Society of Japan, The Geodetic Society of Japan, The Japanese Society for Planetary Sciences.

  23 września 2009 (a)

  Na podstronie Przegląd Prasy w kategorii Wykaz źródeł A-Z dodane zostało pięć tytułów czasopism i portal Europejskiego Obserwatorium Południowego:
  1. ESO The European Southern Observatory, 2. Itar-Tass, 3. Telegraph Science, 4. The New York Times Science, 5. The New York Times Technology, 6. The Times of India, 7. Wired News.

  11 września 2009

  Na podstronie Przegląd Prasy w kategorii Wykaz źródeł A-Z dodane zostały trzy czasopisma, w których można znaleźć ciekawe artykuły z dziedzin Science, Space, Technology oraz Environment.

  09 września 2009

  Na podstronie Linki w kategorii Biblioteki cyfrowe, wyszukiwarki książek został dodany link do biblioteki cyfrowej: Questia - The Online Library of Books and Journals - Niestety, dostęp do niej jest płatny. Można natomiast skorzystać z darmowego 72 godzinnego dostępu, aby sprawdzić zawartość zasobów elektronicznych tej biblioteki.

  Poza tym za darmo mogą Państwo skorzystać z dwóch narzędzi udostępnionych przez Questia, które także zostały dodane w kategorii Biblioteki cyfrowe, wyszukiwarki książek:

  08 września 2009

  Na podstronie Linki nastąpiła zmiana nazwy kategorii Wyszukiwarki: na kategorię Biblioteki cyfrowe, wyszukiwarki książek oraz zostały dodane linki do dwóch bibliotek cyfrowych: Europeana Digital Library i Polona - Cyfrowa Biblioteka Narodowa. Biblioteki te zawierają bogate zbiory literatury, w tym także naukowej. Europeana posiada w swoich zbiorach ponad 4,5 mln obiektów wolnych od zastrzeżeń prawa autorskiego, natomiast Polona 20 235 tytułów polskich zbiorów narodowych, ale w najbliższej przyszłości przewidywane jest dodanie 160 tys. tytułów, w tym sporo publikacji naukowych.

  03 lipca 2009

  Na podstronie Z ostatniej chwili nastąpiła zmiana sposobu prezentowania najnowszych nabytków ksiażkowych. Z formuły 10 ostatnio zakupionych książek, przeszliśmy na formułę wszystkich książek zakupionych (lub podarowanych) do Biblioteki CBK PAN w przeciągu bieżącego roku kalendarzowego.Zmiana wymuszona została liczbą kupowanych ksiażek oraz niemożliwością prawidłowej ich prezentacji

  15 czerwca 2009

  Na podstronie Linki w kategorii Dostęp testowy dodana została nowa baza IEEE Computer Society Digital Library (CSDL). Dostęp do tej bazy jest ograniczony czasowo do 3o dni i skończy się 12 lub 13 lipca.

  22 maja 2009

  Na podstronie Linki w kategorii Dostęp testowy dodana została nowa baza CRCnetBASE, w której znajdują się następujące dziedziny (bazy): Civil Engineering, COMPUTER SCIENCE, Electrical Engineering, GEO, INFORMA ITM, IT Knowledge, MATH, Mechanical Engineering, PHYSICS, SCI-TECH, TELECOMMUNICATIONS. Dostęp do tej bazy jest ograniczony czasowo do 3o dni.

  18 maja 2009

  Na podstronie Linki pojawiła się nowa kategoria Free Access Journal. Znajduje się w niej wykaz wydawców (link do strony głównej) oraz tytuły czasopism, które Ci wydawcy udostępniają do wolnego dostępu. Pierwszy w tej kategorii jest EDP Science, francuski wydawca publikujący (książki i czasopisma) po angielsku i francusku -> 3 tytuły: The European Physical Journal Conferences, Europhysics News, ESAIM: Proceedings (Mathematical methods for imaging and inverse problems)

  Ponadto na tej samej podstronie w dziale "Polecam także strony" został dodany link do Web of conferences, który jest stworzony i aktualizowany przez EDP Sciences, a zawiera m.in. kalendarz międzynarodowych kongresów ze wszystkich dziedzin nauki.

  07 maja 2009

  Na podstronie Linki pojawiła się nowa kategoria Dostęp testowy. Znajdują się w niej tytuły czasopism lub bazy danych, które zawierają pełne wersje artykułów, ale do których dostęp jest ograniczony czasowo, np. do 3 miesięcy. W tej chwili testujemy SpringerLink/online oraz Mathematical Modelling of Natural Phenomena

  22 kwietnia 2009

  Na podstronie Linki, w kategorii "Katalogi centralne światowe " został dodany link do World Digital Library - jest to Światowa Biblioteka Cyfrowa, w której można za darmo korzystać z wybranych zbiorów z bibliotek i archiwów całego świata w siedmiu językach: angielskim, arabskim, chińskim, francuskim, portugalskim, hiszpańskim i rosyjskim.

  16 kwietnia 2009

  Na podstronie Linki, w kategorii "Czasopisma innych wydawców (pełen dostęp):" zostały dodane dwa nowe tytuły Space News oraz Space Weather

  13 marca 2009

  Na podstronie Linki została powiększona o nowe tytuły lista pełnych wersji czasopism konsorcjum Elsevira

  09 marca 2009

  Na podstronie Linki zostały dodane odnośniki do pełnych wersji książek wydawanych przez Springera

  05 marca 2009

  Na podstronie Linki został dodany nowy dział: "Indeksy Cytowań", w którym można znaleźć Science Citation Index Expanded (SCI-Ex lub SCIE), Social Science Citation Index (SSCI) i Art & Humanities Citation Index (AHCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Report (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI)

  26 luty 2009

  Powstała podstrona Nowości, na której prezentowane są ostanie zakupy (10 pozycji) dokonane przez Bibliotekę CBK PAN

  17 luty 2009

  Strona O zbiorach została uzupełniona o SCHEMAT KLASYFIKACJI KSIĄŻEK w Bibliotece CBK PAN

  10 luty 2009

  Została poprawiona i uzupełniona o nowe odnośniki do stron czasopism on-line płatnych i open acces podstrona Linki. Prosze o sugestię, o jakie tytuły czasopism uzupełnić ewentualnie tę stronę.

  Komentarz


  © Michał Sawicki & Paweł Grochowalski
  CBK, PAN © 2007