Z ostatniej chwili   Nowości   Strona główna  
Menu
Biblioteka Centrum Badań Kosmicznych PAN | Wiadomości


20 sierpień 2010

Na podstronie Linki wyróżniłem nowa kategorię: SERWISY GRUPUJĄCE NAUKOWCÓW. W tej kategorii znajdują się serwisy, na których pracownicy naukowi mogą się dowolnie zrzeszać i kontaktować z innymi pracownikami naukowymi z całego świata, prezentujacymi te same lub podobne dziedziny nauki. W ramach serwisów można zamieszczać informacje, w których można zaprezentować siebie oraz wyniki swojej pracy naukowo-badawczej.

Są to już znany Państwu:

 • ResearcherID
 • oraz nowy portal

 • Platforma ResearchGATE
 • Platforma ResearchGATE udostępnia swoim użytkownikom unikatowy zbiór publikacji naukowców z całego świata. Pozwala na stworzenie własnej sieci kontaktów i ułatwia międzynarodową współpracę naukową. Dostęp do platformy jest darmowy

  Co można robić w ramach Platformy ResearchGATE?

  1. Stworzyć Profil naukowca, w którym znajdą się m.in takie dane jak:

 • wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zainteresowania oraz publikacje
 • można bezpośrednio kontaktować się z wybraną osobą lub skorzystać z osobistego bloga każdego z użytkowników platformy - pozwala to naukowcom na dodawanie własnych ciekawych wniosków i spostrzeżen.
 • wszystkie połączenia między użytkownikami są monitowane przez aplikację o nazwie Network Graph, która namawia do interaktywnego odkrywania zawartości portalu Platforma ResearchGATE.
 • 2. Stworzyć lub dołączyć się do Grup

 • które dają możliwość interaktywnej dyskusji z użytkownikami o tych samych lub chociaż podobnych zainteresowaniach naukowych. Każda grupa własny panel dyskusyjny oraz aplikacje pozwalające na współedytowanie dokumentów, organizowanie spotkań, tworzenie sond oraz wymianę informacji naukowej.
 • wszyscy uczestnicy mogą skupiać sie wokół poszczególnych grup, które albo są otwarte dla całej społeczności Platforma ResearchGATE, albo zarezerwowane dla hermetycznej liczby osób w celu wymiany poufnych informacji.

  3. Prowadzić Mikroblog

 • dzięki tej aplikacji użytkownicy mogą w oknie rozmowy dodawać zdjęcia, publikacje, wybrane pliki oraz linki za pomocą pojedynczego kliknięcia myszką.
 • 4. Znajdować interesującą Literaturę

 • siedem głównych baz danych oraz ponad 1000 źródeł typu OpenSource.
 • publikacje pochodzące z serwisów Pubmed, ArXiv, IEEE czy CiteSeer.
 • unikalna aplikacja Similar Abstract Search Engine (SASE) przeprowadza semantyczną analizę wybranego abstraktu w celu odszukania powiązanych z nim artykułów.
 • autorzy mogą wkleić swoj abstrakt do programu o nazwie JournalFinder, ktory po przeanalizowaniu tekstu podpowiada, które pismo naukowe może być zainteresowane daną publikacją.
 • Publikacje typu self-archive - Metoda self-archiving, często zwana przepustką dla baz typu open access, jest sposobem na darmowe udostępnianie pełnych tekstów wybranych artykułów.
 • indeks publikacji Platforma ResearchGATE współpracuje z serwisem SHERPA RoMEO, ktory prowadzi katalog umów zawartych między wydawcami a autorami tekstów

18 sierpień 2010

Została rozszerzona licencja Springera na nowe tytuły czasopism oraz, co Państwa zapewne zainteresuje, na pełne wersje książek w formie elektronicznej. Książki można obejrzeć korzystając z poniższego linku:

Co obejmuje poszerzona licencja?

Wszystkie 1862 tytuły bieżących czasopism Springer, w tym ok. 1130 tytułów czasopism z rocznikami archiwalnymi od 1997 roku, które były objęte wcześniejszą licencją konsorcyjną, oraz dodatkowe 735 tytułów nowo wydanych albo przejętych przez Springera od innych wydawców w kilku ostatnich latach oraz archiwa 1301 czasopism od pierwszego wolumenu do roku 1996.

Ponadto licencja obejmuje archiwa serii książkowych, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008 oraz pełną kolekcję 3009 książek elektronicznych wydanych przez Springera w roku 2005. Wszystkie zasoby objęte licencją, w tym komplet roczników archiwalnych czasopism, dostępne są na serwerze SpringerLink.

Natomiast na serwerze ICM udostępniane są na razie czasopisma bieżące ze starej listy 1130 tytułów z rocznikami archiwalnymi - zależnie od tytułu - od 1995, 1996 lub 1997 roku.

Więcej wiadomości można znaleźć na stronie ICM:

08 marzec 2010

Ze względu na rozpoczęcie nowego roku kalendarzowego, zmieniłem nieco wygląd strony Nowości, aby dostosować ją do nowej koncepcji informowania o najnowszych nabytkach. Przegląd nowości będzie obejmował bieżący rok 2010 i poprzedni 2009.
W roku 2011 nowości z roku 2009 zostaną ze strony usunięte. I jeśli miejsce na serwerze pozwoli, przesunięte do archiwum nowości.

Poza tym został zmieniony sposób numerowania nowości. Wykaz obejmuje wszystkie zakupione książki ułożone narastająco w takiej kolejności, że najnowszy nabytek będzie zawsze na górze wykazu z najwyższym numerem wpływu. Wykaz obejmuje książki nabyte od 1 stycznia 2009 roku do dziś.

23 luty 2010

Na podstrony Linki dodałem nową kategorię ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI ON-LINE

18 luty 2010

W związku z faktem, że zawartość podstrony Linki powiększyła się znaczenie (w krótkim czasie doszło ponad 200 nowych tytułów,otrzymaliśmy możliwość korzystania z nowych baz, dostępów testowych itp), korzystanie z niej i znalezienie konkretnej informacji zaczęło sprawiać coraz więcej problemów.
Dlatego postanowiłem przebudować stronę tak, aby była czytelniejsza i żeby łatwiej można było odszukać na niej pożądane informacje. W tym celu:

 • ujednoliciłem wygląd strony, dzieląc ją na kategorie główne i podkategorie umownie nazwane "rozdziałami" i "podrozdziałami"
 • .
 • każdy "rozdział" jest pisany wielkimi literami, czarną czcionką oraz podkreślony; "Rozdziałów" jest 8: 1. KATALOGI CENTRALNE; 2. INDEKSY CYTOWAŃ; 3. LISTA FILADELFIJSKA; 4. BIBLIOTEKI CYFROWE; 5. WYSZUKIWARKI KSIĄŻEK I CZASOPISM; 6. CZASOPISMA I BAZY ON-LINE; 7. KSIĄŻKI ONLINE; 8. STRONY POLECANE
 • każdy "podrozdział"zaczyna się od kropki, pisany jest wielkimi literami, czarną czcionką, "Podrozdziałów jest 9.
 • na górze strony umieściłem interaktywny "Spis treści" do "rozdziałów" znajdujących się na stronie. Po kliknięciu na wybraną kategorię, zostaniecie Państwo natychmiast do niej przeniesieni
 • Rozdział" CZASOPISMA I BAZY ON-LINE nie występuje w "spisie treści", gdyż obejmuje zbyt wiele kategorii. Zamiast niego wstawiłem następujące podrozdziały: 1. DOSTĘP TESTOWY; 2. FREE ACCESS JOURNAL; 3. OPEN ACCESS JOURNAL; 4. PEŁNOPŁATNE BAZY I CZASOPISMA; 5. WIRTUALNA BIBLIOTEKA ICM; 6. ELSEVIER; 7. KLUVER; 8. SCIENCEDIRECT; 9. SPRINGER; 10. SPRINGERLINK; 11. WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI; 12. EBSCO PUBLISHING. Ma to służyć szybszemu odnalezieniu przez Państwo poszukiwanych treści. Poza tym kategorie w tym "rozdziale" ułożone są alfabetycznie. Układ alfabetyczny pozwala szybciej odnaleźć daną kategorię.
 • Dostęp testowy został ograniczony tylko do aktualnych i działających triali. Pozostałe (zakończone) znajdą się na nowej podstronie "Dostęp testowy - archiwum". (W przygotowaniu).
 • Czasopisma COPERNICUS PUBLICATIONS oraz EUROPEAN GEOPHYSICAL SOCIETY (EGS) ze względu na swój charakter (wolny dostęp) zostały przeniesione do OPEN ACCESS JOURNAL
 • Pojawiła się kategoria: PEŁNOPŁATNE BAZY I CZASOPISMA. Obejmuje ona te tytuły, których prenumeratę CBK PAN wykupiło.
 • Została dodana kategoria: WBN - WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI, a w ramach niej podkategoria: EBSCO PUBLISHING,które zawiera dostęp do nowych 12 baz.
 • Stara kategoria Biblioteki Cyfrowe i wyszukiwarki książek została rozbita na dwie kategorie: Biblioteki Cyfrowe oraz Wyszukiwarki Książek i Czasopism. Do drugiej kategorii zostało dodane Google Scholar w wersji polskiej i angielskiej, służące do znajdowania artykułów.

17 luty 2010 b

W ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki otrzymaliśmy dostęp online do EBSCO Publishing pakiet podstawowy. Jest to 12 Baz, które są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych. Poniżej znajduje się krótki opis każdej bazay, który pozwoli zapoznac się pobieżnie z jej zawartością.

Bazy pełnotekstowe:

 • Academic Search Complete – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, obejmuje ponad 7.100 czasopism pełnotekstowych, w tym ponad 6.100 czasopism recenzowanych naukowo. Baza zawiera ponadto opisy i abstrakty artykułów z ponad 11.200 czasopism. Tematyka bazy obejmuje nauki społeczne, humanistyczne, medyczne, biomedyczne, psychologię, rolnictwo, nauki ścisłe, techniczne i wiele innych dziedzin. Academic Search Complete oferuje kluczowe informacje z wielu unikalnych źródeł, dostępnych wyłacznie w tej kolekcji. Archiwa w formacie PDF sięgają 1887 roku. Baza obejmuje m.in. ok. 3.000 czasopism w pełnym tekście indeksowanych w bazie SCOPUS, ponad 800 czasopism pełnotekstowych z nauk ścisłych indeksowanych w bazie ISI Science Citation Index (biologia, chemia, fizyka, matermatyka, nauki techniczne i biomedyczne), ponad 700 czasopism pełnotekstowych z zakresu nauk społecznych indeksowanych w ISI Social Sciences Citation Index, ok. 900 czasopism pełnotekstowych z zakresu nauk medycznych i biomedycznych indeksowanych w bazie MEDLINE, ponad 700 czasopism z zakresu psychologii indeksowanych w specjalistycznej bazie PsycINFO, ponad 440 czasopism z zakresu pedagogiki i edukacji indeksowanych w specjalistycznej bazie ERIC i wiele innych.
 • Business Source Complete – najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu zawierająca ponad 29.000 publikacji pełnotekstowych, w tym ponad 3.300 czasopism pełnotekstowych i ponad 900 monografii z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu i wielu innych dziedzin, ponad 21.400 raportów pełnotekstowych z zakresu gospodarek poszczególnych krajów, inwestycji, gałęzi przemysłu, badań rynku, handlu międzynarodowego, finansów, materiały konferencyjne, studia przypadków. Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism w bazie posiada archiwa w pełnym tekście w formacie PDF od 1965 r. lub od pierwszego wydanego zeszytu. Oprócz w/w publikacji baza zawiera ponad 17.600 profili przedsiębiorstw, ponad 40.000 profili autorów najczęściej cytowanych w bazie, ok.18.000 wywiadów z analitykami ekonomicznycmi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz ok. 3.000 analiz ekonomicznych typu SWOT.
 • Regional Business News – jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty 100 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu;
 • Health Source-Nursing/Academic Edition – zawiera ok. 550 czasopism pełnotekstowych oraz abstrakty i cytowania z ponad 800 czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia;
 • Health Source-Consumer Edition – zawiera pełne teksty ponad 460 publikacji, w tym ok. 80 czasopism, ponad 130 monografii, ponad 80 informatorów i broszur oraz ok. 160 raportów z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak rak, cukrzyca, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia i wiele in.;
 • Master File Premier – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych, zawierająca ok. 1.700 czasopism pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza zawiera ponadto ok. 500 informatorów pełnotekstowych, ok. 165.000 dokumentów źródłowych oraz kolekcje ponad 460.000 zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975 r. kluczowych publikacji: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Saturday Evening Post i wielu innych
 • Newspaper Source – oferuje dostęp do 45 pełnotekstowych gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim takich jak: The Christian Science Monitor, USA Today, The Washington Post, The Washington Times, The Times (London), The Toronto Star, The Sunday Times (Wlk. Brytania), Budapest Sun, Slovak Spectator, the Australian, Irish Times, Japan Times oraz wielu innych. Baza zawiera ponadto pełne teksty wyselekcjonowanych artykułów z 390 regionalnych gazet amerykańskich oraz transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne;

Bazy bibliograficzne:

 • Agricola – zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Obejmuje ponad 4,6 miliona opisów bibliograficznych odnośnie artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów, rozdziałów książek i różnego rodzaju dokumentów źrodłowych dotyczących wszystkich aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak: biotechnologia rolnicza, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt i weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza i technologia, ochrona środowiska i inne;
 • Medline – kluczowa baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny USA. Zawiera indeksy i abstrakty artykułów z ponad 4.800 czasopism z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Ok. 1.100 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Complete. W bazie są zawarte opisy bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® oraz HealthSTAR®.
 • ERIC – baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji finansowane przez Departament Edukacji USA, zawiera ponad 1,3 miliona opisów bibliograficznych oraz linki do ponad 317.000 pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 r.
 • GreenFILE – zawiera informacje bibliograficzne z badań dotyczących różnych aspektów wpływu człowieka na środowisko naturalne. Zawarta w bazie kolekcja publikacji naukowych, popularno-naukowych i dokumentów rządowych obejmuje problematykę globalnego ocieplenia, ekologicznych sposobów budowania, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, odnawialnych źródeł energii, wtórnego wykorzystania odpadów (recycling) i wiele innych tematów
  Baza zawiera ok. 470.000 opisów bibliograficznych oraz pełny tekst 5.500 artykułów pochodzących ze źródeł w wolnym dostępie
 • Library, Information Science& Technology Abstracts (LISTA) – zawiera pełne indeksy i abstrakty ponad 550 kluczowych czasopism oraz wyselekcjonowaną zawartość z ponad 175 czasopism. Ponadto w bazie znajdują się dane bibliograficzne odnośnie książek, raportów i materiałów konferencyjnych. Tematyka bazy obejmuje bibliotekoznawstwo, klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, wyszukiwanie informacji online, zarządzanie informacją i wiele innych tematów. Archiwa w bazie sięgają połowy lat 1960-tych. Baza zawiera również ok. 5.000 profili autorów najczęściej indeksowanych w bazie.

17 luty 2010 a

Na podstronie Linki w kategorii CZASOPISMA I BAZY ON-LINE: została dodana podkategoria WBN - WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI. Jest to program realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polegający na tym, że ministerstwo opłaca dostęp do baz Elsevier, Springer, EBSCO Publishing oraz WEB of Knowledge. Tym samym CBK PAN otrzymał darmowy dostęp do większej liczby czasopism i baz danych.

28 grudnia 2009

Do MENU w kategorii Linki została dodana nowa zakładka Czasopisma A-Z, która obejmuje wszystkie czasopisma z zakresu zaintersowań badawczych pracowników CBK PAN w układzie alfabetycznym, do których mamy pełen dostęp płatny (CBK PAN) lub częściowo (Free Access) albo w całości (Open Access) za darmo. Przy okazji kategoria dostępu jest informacją, czy dany tytuł można przeglądać tylko na terenie CBK PAN czy także poza instytutem.

14 grudnia 2009

Dostęp do bazy InCites został przedłużony do końca lutego 2010. Na początku lutego baza ma zostać uzupełniona o informacje nt. "produkcji" publikacji przez PAN, w tym takze przez CBK PAN. Po uzupełnieniu bazy danych będzie można robic pełne zestawienia zmian liczby publikowanych i cytowanych prac naszych pracowników.

5 listopad 2009

Od dziś do 31 grudnia 2009 na podstronie Linki w kategorii CZASOPISMA ON-LINE: Dostęp testowy mamy możliwość przeglądania bazy InCities stworzonej przez Thomson Reuters.
Login i hasło do bazy otrzymali Państwo na swoją skrzynkę pocztową.

InCities - nowe narzędzie do analiz bibliometrycznych, które pozwala na uzyskanie automatycznych odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Ile artykułów opublikowała instytucja?
 • Ile razy wszystkie artykuły były cytowane?
 • Jakie artykuły/autorzy były najczęściej cytowane w poszczególnych dyscyplinach?
 • Którzy autorzy zaczynają być coraz częściej cytowani?
 • Jaki jest index Hirscha autorów z mojej instytucji?
 • W jaki sposób mogę porównać artykuły mojej instytucji z artykułami z innych instytucji na świecie czy w kraju?
 • W jakich dziedzinach moja instytucja jest najczęściej cytowana?
 • Jaki jest średni poziom cytowań w różnych dyscyplinach?
 • Z kim najczęściej współpracujemy? Z jakiej kooperacji powstają najczęściej cytowane artykuły?

"InCites bazuje na danych z Web Of Science i umożliwia tworzenie bardzo szczegółowych analiz bibliometrycznych dla wszystkich autorów z danej instytucji oraz porównania ich do innych autorów w danej dyscyplinie".

26 październik 2009

Od dziś do 25 listopada 2009 na podstronie Linki w kategorii CZASOPISMA ON-LINE: Dostęp testowy mamy możliwość przeglądania baz Ovid Technologies Wolters Kluwer:

 • GEOBASE - 1980 to October 2009
 • GeoRef - 1785 to December Week 03 2009
 • Dostęp jest przypisany do adresów IP CBK w Borowcu, Warszawie i we Wrocławiu.

  14 wrzesień 2009

  Od dziś do 14 grudnia 2009 na podstronie Linki w kategorii CZASOPISMA ON-LINE: Dostęp testowy mamy możliwość przeglądania kolekcji czasopism STM (Science, Technology, Medicine) wydawanych przez i współpracujące z tym wydawnictwem uczelnie oraz instytuty naukowe Cambridge University Press (- link do strony ABE Marketing, na której znajdują się wszystkie udostępnione nam tytuły)

  Na stronie zamieściłem linki do wybranych dziedzin (Science i Technology, pominąłem Medicine), tj. Computer Science (7 tyt.), Earth & Atmospheric Science (8 tyt.), Mathematics (15 tyt.), Physical Science (3 tyt.), co daje łącznie 33 tytuły do przeglądania.

  12 wrzesień 2009

  Od dziś do 30 listopada 2009 na podstronie Linki w kategorii CZASOPISMA ON-LINE: Dostęp testowy mamy możliwość przeglądania Nature w wersji podstawowej za lata 1997-2009 (full text) oraz pięciu samodzielnych grup tematycznych tego tytułu, tj.

   Nature Geoscience lata 2008-2009 (dziedziny:
  • Atmospheric science, Biogeochemistry, Climate science, Cryospheric science, Ecology, Hydrology, hydrogeology and limnology, Geochemistry, Geomagnetism, palaeomagnetism and core processes, Geomorphology, Oceanography, Palaeoclimate and palaeoceanography, Palaeontology, Planetary science, Seismology, Space physics, Structural geology, tectonics and geodynamics, Volcanology, mineralogy and petrology);
  • ,
   Nature Materials lata 2002-2009 (dziedziny:,
  • Biological, Biomedical materials, Catalytic materials, Ceramics, Characterisation and analytical techniques, Colloids, Complex fluids, Composites, Computation, modelling and theory, Design synthesis and processing, Electronic materials, Geomaterials, Glasses, Granular materials and particle technology, Liquid crystals, Magnetic materiale, Materials for energy, Mechanical properties, Metals and alloys, Molecular electronics, Nanoscale materials, Optical, photonic and optoelectronic materials, Polymers, Porous materiale, Semiconductors, Sensors and biosensors, Separation materials, Structural materials, Superconductors, Surface and thin films);

  • Nature Nanotechnology lata 2006-2009 (dziedziny:,
  • Carbon nanotubes and fullerenes, Computational nanotechnology, Education and research, Electronic properties and devices, Environmental, health and safety issues, Ethical, legal and other societal issues, Industry and IPR, Molecular machines and motors, Molecular self-assembly, Nanobiotechnology, Nanofluidics, Nanomagnetism and spintronics, Nanomaterials, Nanomedicine, Nanometrology and instrumentation, Nanoparticles, Nanosensors and other devices, NEMS, Organic-inorganic nanostructures, Photonic structures and devices, Quantum information, Structural properties, Surface patterning and imaging, Synthesis and processing);

  • Nature Photonics lata 2006-2009 (dziedziny:,
  • Biophotonics, Displays, Fibre optics and optical communications, Fundamental optical physics, Imaging and sensing, Lasers, LEDs and light sources, Nanophotonics, Nonlinear optics, Novel materials and engineered structures, Optical data storage, Optoelectronic devices and components, Plasmonics, Quantum optics, Solar energy and photovoltaic technology, Spectroscopy, Terahertz optics, Ultrafast photonics);

  • Nature Physics lata 2005-2009(dziedziny:
  • Astrophysics, Atomic and molecular physics, Biological physics, Chemical physics, Information theory and computation, Condensed-matter physics, Electronics, photonics and device physics, Fluid dynamice, Materials physics, Nanotechnology, Nuclear physics, Optical physics, Other physics, Particle physics, Plasma physics, Polymer physics, Quantum physics, Statistical physics, thermodynamics and nonlinear dynamice, Techniques and instrumentation. Geophysics
  • .

  10 wrzesień 2009

  W ramach podstrony Przegląd Prasy dodana została kategoria Wykaz źródeł A-Z.

  Wykaz źródeł w układzie alfabetycznym zawiera wszystkie czasopisma i portale internetowe, które zostały użyte do przygotowania zestawienia najnowszych wiadomości. Tym samym ma na celu służyć pomocą czytelnikom, którzy sami chcieliby poszukać wiadomości (nie koniecznie najnowszych) z interesujących ich dziedzin lub roszerzyć zakres poszukiwań wskazany przez Przegląd Prasy

  07 wrzesień 2009

  Powstała nowa podstrona Przegląd Prasy. Przegląd Prasy jest wkładem CBK PAN do konsorcjum Centrum Badań Ziemi i PlanetGeoPlanet i ma służyć wszystkim pracownikom naukowym skupionych w 4 instytutach PAN tworzących konsorcjum. Przegląd prasy nosi przydomek ""Naukowy", odnoszący się do wszelkich publikacji obejmujących szeroko rozumianą naukę (z naciskiem na oceanografię, geofizykę, badania atmosfery i kosmosu), które można znaleźć w prasie codziennej w działach naukowych (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik i Polska Time) oraz na informacyjnych portalach internetowych ogólnych lub tematycznych, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

  Przegląd będzie robiony w miarę możliwości codziennie (oprócz weekendów, świąt i sytuacji losowych) i będzie obejmował 7 ostatnich dni, od najnowszych do najstarszych. Przez "dzień" należy rozumieć wykaz wiadomości z datą na górze takiego wykazu, która w zależności od sytuacji będzie obejmowała okres jednego lub kilku dni, np. weekendu, okresu świątecznego itp.

  03 lipiec 2009

  Z powodu: a) "szaleństwa zakupów" związanych z 54 Międzynarodowymi Targami Książki oraz b) uruchomienia nowych projektów badawczych (a tym samym zakupami odpowiedniej do tych projektów literatury), liczba nowo zakupionych książek wzrosła lawinowo. W przeciągu miesiąca księgozbiór Biblioteki CBK PAN powiększył się o 42 książki, czyli 33 nowe tytuły. W związku z czym nastąpiła zmiana formuły prezentacji "najnowszych nabytków". Od dziś nie będzie to ostatnie 10 zakupionych lub podarowanych bibliotece książek, ale wszystkie książki, które zakupione zostały (lub podarowane) w przeciągu roku kalendarzowego. Najnowsze nabytki będą zawsze na samej górze listy książek. A ostatni zakup będzie miał numer 1. Sądzę, że taka formuła pozwoli zapoznać się z nabytkami biblioteki w szerszym horyzoncie czasowym i ilościowym.

  07 maj 2009

  Od dziś, tj. 7 maja 2009 do 6 sierpnia 2009 mamy możliwość przeglądania czasopisma wydawanego przez EDP Sciences pt. Mathematical Modelling of Natural Phenomena. Is an international research journal, which publishes top-level original and review papers, short communications and proceedings on mathematical modelling in biology, medicine, chemistry, physics, and other areas. The journal is essentially functioning on the basis of topical issues representing active areas of research. Each topical issue has its own editorial board. The authors are invited to submit papers to the announced issues or to suggest new issues. The journal publishes research articles and reviews within the whole field of mathematical modelling, and it will continue to provide information on the latest trends and developments in this ever-expanding subject.

  Paweł Grochowalski

  21 styczeń 2009

  Na początku roku 2009 nastąpiła zmiana wydawcy Astrophysical Journal. Dotychczas pismo wydawane było przez The University of Chicago Press. W tej chwili wydawaniem tego tytułu zajmuje się IOP Publishing. Przy okazji zmiany wydawcy, oprócz Astrophysical Journal otrzymaliśmy dostęp także do Astrophysical Journal Supplement Series oraz Astrophysical Journal Letters. Ponadto, z powodu małego zamieszania związanego ze zmianą wydawcy, otrzymaliśmy od IOP Publishing dostęp także do innych wydawanych przez niego tytułów. Dostęp ten jest darmowy, ale ograniczony czasowo. Poniżej gratisowe tytuły:

  • Distributed Systems Engineering
  • Environmental Research Letters
  • IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
  • IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  • Journal of Physics: Conference Series
  • Journal of Semiconductors
  • New Journal of Physics
  • Science and Technology of Advanced Materials

  Paweł Grochowalski

  09 grudzień 2008

  Z przyjemnością zawiadamiam, że od dziś mamy otwarty dostęp do Platformy książek elektronicznych Ebrary. Dostęp będzie aktywny do 5 stycznia 2009 roku z każdego komputera w CBK PAN.

  Ebrary jest dostępne pod poniższym adresem site.ebrary.com/lib/cbkwaw

  Czym jest Ebrary?

  "Platforma książek elektronicznych Ebrary oferuje na swojej platformie książki ponad 300 znanych wydawców z całego świata w różnych modelach dostępu (prenumerata - ponad 38 tyś. książek, zakup - ponad 70 tyś. książek).

  Tematyka książek jest bardzo różnorodna i obejmuje wszystkie dziedziny akademickie.

  Za pośrednictwem ebrary można również tworzyć repozytorium własnych dokumentów przygotowanych w plikach PDF.

  Ceny prenumeraty wybranych kolekcji tematycznych jak również największej kolekcji Academic Complete są bardzo korzystne i dla większości instytucji wskaźnikowa cena dostępu do jednej książki wynosi poniżej 1 USD. W modelu zakupu ceny książek elektronicznych są zwykle nieco niższe niż ceny książek drukowanych.

  Wszystkie książki i własne dokumenty dostępne są za pośrednictwem jednego uniwersalnego interfejsu oferującego wiele unikalnych funkcji niedostępnych na innych tego typu platformach {nieograniczone linkowanie z tekstu książki do innych witryn internetowych (katalog biblioteczny, słowniki, encyklopedie itp.); Bookshelf - zapisywanie linków do zaznaczonych fragmentów książek, wiele możliwości bardzo szybkiego wyszukiwania, TextToSpeach - odczytywanie tekstu na głos przez syntezator mowy

  Dodatkowa platforma administracyjna umożliwia generowanie statystyk w wielu układach, ściąganie i aktualizację MARC Records, a wreszcie wyszukiwanie i zamawianie książek - Book Ordering Platform (eBOP). eBOP daje wgląd administratorowi we wszystkie książki (niezależnie od zakresu prenumeraty) - w celu jej rozszerzenia lub wyboru książek do zakupu".

  Paweł Grochowalski

  25 sierpień 2008

  Do konca roku 2008 mamy za darmo dostęp do bazy INSPEC na stronie www.icm.edu.pl www.icm.edu.pl

  Baza Inspec

  1. Baza Inspec jest produkowana przez Institution of Electrical Engineers i zawiera abstrakty publikacji z zakresu fizyki, elektroniki, elektrotechniki, informatyki i obliczeń komputerowych.

  2. Rekordy w bazie pochodzą z ponad 4000 tytułów czasopism, książek, raportów i sprawozdań konferencyjnych publikowanych od 1969.

  3. Rekordy w bazie są sklasyfikowane według kodów tematycznych oraz zawierają dodatkowe wyszukiwalne pola informacji liczbowych oraz symboli substancji ("Numerical and chemical indexing").

  4. Baza jest aktualizowana tygodniowo.

  5. Baza Inspec udostępniana jest równolegle z serwera ICM w systemie SilverPlatter WebSpirs/ERL http//vls3.icm.edu.pl:8595/webspirs/start.ws produkowanym przez Ovid Technologies Ltd, oraz na platformie Ovid Gateway na podstawie rocznych subskrypcji dla zainteresowanych instytucji (Wydawca stosuje 2 poziomy kosztu subskrypcji zależnie od wielkości instytucji).

  6. Dodatkowo dla wszystkich uczestników konsorcjum został uruchomiony na platformie Ovid Gateway dostęp testowy do bazy Inspec Archive (w zakresie od 1898 do 1968 roku). Dostęp ten trwać będzie do końca 2008 roku, w tym czasie zostanie przedstawiona uczestnikom konsorcjum oferta na jednorazowy zakup dostępu do bazy Inspec Archive.

  Paweł Grochowalski

  07 styczeń 2008

  W roku 2008 American Geophysical Union udostępnia nam za darmo swoją wielką bibliotekę cyfrową wszystkich czasopism (niektóre od 1896 roku) i kilku serii książkowych. Do Reviews of Geophysics 1963-2002 dostęp jest możliwy z dowolnego komputera (czyli jest to unrestricted access), pod adresem www.agu.org/journals/rg/1960.shtml
  Do reszty czasopism AGU, które prenumerujemy (JGR, GRL, Radio Science, Nonlinear Processes in Geophysics, nowsze roczniki Reviews of Geophysics) oraz do książek AGU dostęp działa na takich samych zasadach jak dotychczas, tzn., z telemanna.cbk.waw.pl. Adres AGU Digital Library to www.agu.org/pubs/dlibrary/journals.shtml
  Proszę pamiętać, że naraz z JGR-u mogą korzystać 4 osoby, a w pozostałych przypadkach - tylko 2, dlatego prosimy o zapisywanie potrzebnych zbiorów na dysku i szybkie wychodzenie z tej strony internetowej, tak by nie blokować jej dla innych.

  Ewa Wypych

  15 listopad 2007

  Informujemy, że program ebrary ponownie uruchomił testowy dostęp do naukowych wydawnictw elektronicznych. Aby uzyskać dostęp należy wczesniej pobrać "wtyczkę" klikając przycisk "GET EBRARY READER" ze strony głównej www.ebrary.com Po zainstalowaniu oprogramowania uruchamiamy dostęp z adresu site.ebrary.com/lib/newsletter

  Ewa Wypych

  22 październik 2007

  Powstała nowa strona - Biblioteka Centrum Badań Kosmicznych - Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z zasobów http://biblio.cbk.waw.pl

  Wszelkie uwagi, pytania w sprawach serwisu biblioteki proszę kierować do mnie.

  Adres e-mail: michal@cbk.waw.pl

  Michał Sawicki.

  20 październik, 2007

  Katalog jest dostepny po wybraniu zakładki z menu katalog on-line, zachęcam do korzystania

  Adres e-mail: michal@cbk.waw.pl

  Michał Sawicki.  © Michał Sawicki & Paweł Grochowalski
  CBK, PAN © 2007